Всички картини

Картини с небе

Небето винаги ме е интригувало с неговите непрестанно менящи се сцени, цветове и настроения. Обичам облаците и ги считам за живи дишащи същества. Виждам ги свободни и силни. Представям си ги влюбени, сърдити, радостни или просто отпочиващи. Чувам ги как говорят с полетата, как общуват с всички същества на земята, унесени в царствения си полет. Картини с небе са прекрасен избор за трапезария. С усещането за свобода и простор, което носят, картините с небесни пейзажи увеличават пространството внасяйки светлина и чувство на лекота и безграничност.

За изкуството с думи