Всички картини

Абстрактни картини

Абстракната картина е едно чисто чувство. Този жанр най-малко разчита на внушението на автора. В абстрактната живопис няма категоричност, с която художника да предава  мисли и чувства.  Всичко е сведено до неизмеримите мащаби на емоцията. Това дава неповторимата уникалност на картината в абстрактен стил – тя въздейства по различен начин на различните хора. Всеки намира в нея нещо свое, нещо различно, различно дори със всеки следващ поглед върху творбата. Но едно е сигурно – емоционалния заряд е заложен и експлозията от чувства неминуемо завладява.

Удивителна е способността на творците да претворяват света с абстрактните си картини. Изчистени от конкретика, те оставят на наблюдателя само най-същественото, само „невидимото за очите”....

 

За изкуството с думи